Finns goda ideer, som inte utnyttjas ?

Bilden visar inte min idé. För den har jag stulit. Du får gärna stjäla mina idéer!

Idetorka, konservatism, byråkrati, försiktighet, dumhet, dåligt innovationsklimat, mygel, konkurrens, slöhet, apati, låg lönsamhet eller vad?

Elvägar, järnväg, trafiksäkerhet, bostad, sjukhus, skola, affärer etc. kan förändras - till det bättre?
På många områden finns idéer - bra eller dåliga?

Nya idéer - finns dom?
Har de funnits förut?
Är
idéerna döda? Är de dödfödda eller dödade?

Beslutsprocessen och beslutsfattare diskutteras i ett separat avsnitt.
Det kan kanske ge svar på frågan.
Vissa problem behandlas på flera ställen, men ett är huvudavsnittet.

Sist i detta avsnitt finns en verbal innhållsförteckning, som komplement till menypunkterna till vänster.               
 

sven@heldist.se

 

Teorier

Varför är en idé dödfödd?   
I bifogade avsnitt ges vissa förklaringar.
Värre är när någon dödfödd ide genomförs. Och det händer ibland!
Landet har gjort stora ekonomiska förluster på att ogenomtänkta ideer genomförts!

Se näst sista punkten på listan till vänster: Tokiga idéer!
Vad är tokigt? Det är en bedömningsfråga.
Vad tycker Du?

Exempel

Var införandet av kärnkraft fel?
Den svenska tungvattenlinjen med Marvikenreaktorn, som aldrig togs i drift.
Var beslutet i folkomröstningen att avskaffa kärnkraftverken om 20 år felaktigt?
Det var orimligt. - Det gick inte och ett nytt beslut har fattats som en kompromiss.
Är beslutat att bibehålla/ersätta reaktorer (på nuvarande platser) felaktigt?
Nu beslutar man igen att utbyggnaden och förnyelsen skall stoppas!
Det diskutteras att vissa reaktorer skall stängas i förtid.

Var beslutet om införandet av ATP- pensionen felaktigt?
Nu är pensionen omarbetad!      
Men den riktiga utformningen disskutteras forfarande.

Var folkomröstningen om avslag till införandet av högertrafik fel (för länge sedan)?
Det ansåg nog politikerna själva! För efter viss tid infördes högertrafik.
Tänk vad mycket billigare det hade varit om den införts när trafiken var minimal.

Var beslutet om att kräva etanolmackar på bensinstationerna fel?

Är beslutet att införa stöd till miljövänlig elproduktion felaktigt?
Stöd till små vattenkraftverk slopades på uppdrag av miljöpartiet
(p.g.a. sportfiskarnas intresse), men återinfördes igen vid regeringsbyte.
Sportfiskarna är fortfarende på bettet och tänker inte på miljövänlig energi.
Hela Sveriges industriella utveckling har baserats på vattenkraft!
Först småkvarnar och kraftverk i åarnas fall; sedan allt större älvar.
Den gamla vattenlagen är avskaffad och ersatt av en miljölag, som hindrar utbyggnad
.
Nu finns förslag på en ny miljölag som skall ompröva gamla vattendomar!
Retroaktiv lagstiftning skall vi inte ha.

Vindkraften får mycket större stöd (och i Tyskland ännu mycket mera).
     
Vindkraften är dessutom befriad från elskatt och kan tas ut på annat håll.
Skall slopas, men reglerna är olämpliga.     

Solenergianläggningar får speciellt stöd.

Är förbudet att få bygga nära vatten (strandlagen) onödigt restriktiv?
Nu åker Svenskarna flyg söderut för att få bo vid vatten (I tätbefolkade länder)!

 

Är hela debatten om växthuseffekten onödig ?

Varför är en idé dödad?
Det finns många
konspirationsteorier!
Varför har elbilen inte införts för länge sedan (eller bibehållits)?
Var det fel teknik eller har petroliumintressen påverkat (tagit makten)?
Har den tidiga utvecklingen (av batterier) köpts bort?
HAR BILFABRIKANTER PÅVERKATS?

Varför har inte vägarna elektrifierts för länge sedan? 
Har byråkratin och räddslan för elektriciteten hindrat byggandet av ledningar? 
Flertalet långtradare skulle kunna drivas med el om det fanns tillgängligt utefter vägarna
Det skulle vara miljövänligt och sannolikt mycket lönsamt om rätt teknik  används.
Se avsnittet: Elvägar. Där finns den enda reella lösningen!


Var motståndet mot kärnkraft påhejat av oljeindustrin?
Är debatten om växthuseffekten på hejad av kärnkraft-intressen? 
Är satsningen på vindkraft oekonomisk?
Är satsningen på solenergi  ekonomisk?
Var risken för svininfluensan överdriven?
osv.
Frågorna förblir nog obesvarade. 
Men vissa svar finns i de följande avsnitten.

Välj ett avsnitt som intresserar Dig!
                                                           Döda idéer  2012-09-25 SHg


Innehåll

Till vänster på bilden visas många rubriker.
Detta avsnitt skall underlätta valet av ämne.
Ideer är de stora hugskottens huvudrubrik.
Därefter kommer specialprogrammen: Eldistribution och Datorberäkningar.
Nationalekonomi. De har egna delrubriker.

Ideerna kan indelas i vissa grupper.

Speciella laddstationer behövdse endast i specialfall (långa resor).
Man skall lätt kunna byta till ett fulladdat batteri. (hemma och på arbetsplatsen).
Den rätta tanken är:  
Byt tanken!

Elvägar ger en lösning för långtradare och bussar, som skiljer sig från de normala förslagen till elvägar. Det är nog den mest ekonomiska lösningen, men har många byråkratiska hinder.
Trådbussar tar upp samma tema och blir mycket billigare än spårvägar.
Här ställs många frågor, som har hindrat utvecklingen.

Järnvägen beskriver många av dagens problem och ger radikala förslag till hur 1800-talets lösningar skall kunna vidare utvecklas till en modern spårlösning.
Där finns många radikala förslag, som kommer att möta stort motstånd.

Flygets vidareutveckling och speciellt för inrikestranspoter ges nya tips.

Posten har stått för brevkommunikationen och många andra tjänster, men har avvecklat sig själv.  
Här finns en enorm potential. Framtidens människor vill inte vara springpojkar.
Hur skall en framtida postlåda vara utformad? (helt ny idé).

Radio och TV är relativt nya medier, som har haft en märklig utveckling.
Skall  programmen vara svenska eller amerikanska?  Hur skall programmen finnansieras?
Kan vi slippa reklamen? 

Energin
Kraftverk stora och små vattenkraftverk, sol, vind, våg etc.
Kärnkraften har många kritiserat, men det finns en lösning!
Bygg dem under jord och så att de vid eventuellt haveri stänger sig själva.
Eldistributinen har omdanats under senare år på gott eller ont? Små företag har slagits ut och några stora återstår. Har myngigheterna greppet i sin hand? 
Hur reagerar kunderna på elpriset? Svar normalt inte alls!
För allmänheten finns nästan ingen priselasticitet!
Energibesparing är ett populärt ord, men energin är orörstörbar. 
El kan sparas men det kräver investeringar.
Elinstallationen har sett lika ut i många år. Finns en utvecklingspotential?  
Fjärrvärmen har fått stor spridning under senare år, men är det inte i många fall en kapialförstöring?
Väl isolerade hus behöver inte så mycket energi!

Samhällplanering
Stadsplanering är en svår konst. Synpunkter framförs.
Har politiska opinioner eller arkitekter för stor makt?
Bostadens utformning diskutteras speciellt för flerbostadshus.
Skall vi bygga breda hus med förråd i anslutning till bostaden.
Garage för elbilar kan finnas intill lägenheten på alla våningar.
Kökets utformning kan moderniseras.
Lådor i stället för hyllor. Köks-truck?
Toalettstolen behöver moderniseras.
Vattenskador måste minskas.
Husvagnen är populär men är den inte för klumpig att köra med? En hopfällbar variant presenteras.
Affären kan utveckals till en intern internetbutik.
Kunden skall inte vara "springpojken" i modern tappning.
Skolan. Hur skall undervisningen bedrivas. Vad skall eleverna lära sig.
Hur man skall man få eleverna intresserade?

Sjukhuset. Kan verksamheten rationaliseras med en sängtruck?
Polisen bör vara samhällets tjänare och inte buse.
Håll efter marodörerna men trakasera inte allmänheten.
Varför har vi fått ett tjyvsamhälle?
Fängelse. Är inte fotboja den optmala lösningen i många fall?

Samhällets styrning
Beslutet är en svår process. Vem bestämmer?
Sveriges styrning. Hur fungeraras politiken?
Värdens styrning. FN:s vanmakt. USA:s dominans. Vem bestämmer?
Avreglering. Bra eller dåligt genomförd? Behövs den?
Skrönor. Våra modenycker i gammalt perspektiv.
Moralen. Vad  är etiskt riktigt?
Bonusar. Är det bra med ackord?

Diverse
Pensionen Hur bör den utformas?
Svenska språket. Har det vårdats. Stavningsreform?
Har inte Svenska akademien misskött sig?
Skatter måste vi ha, men de styr ofta fel.
Förslag på hur ett rationellt skattesystem bör utformas.
Sprit och Spel. Samhället tar hand om disskutabla verksamheter.
Är svenskarna intresserade av spel?
Älg och andra djur i vår natur.
Skall vi ha björn, varg, lodjur, vildsvin, vildkaniner, tyskharar etc 

Tokiga ideer
En samanfattning av författarens åskter om genomförda mindre genomtänkta ideer.
Och det är bara ett utdrag av många många!
Hur skall vi kunna undvika att mindre genomtänkta ideer genomförs?

Konservatism

Många goda idéer stoppas av gammalt tänkande!  

Hur skall vi kunna få bra idéer gemomförda?


Större kompetens hos beslutsfattarna!

 

Eldistributionsteknik

Näst sist diskutteras frågor om hur ett eldistributionsnät skall dimmensioneras.
Först beskrivs några väsentliga frågor: Lärobok
Därefter bekrivs ett program för att kontrollera dessa.

Hela debatten om nättariffernas storlek bygger på detta!
Eldistribution är inte så enkel att den kan kontrolleras med schabloner.
Utnyttja branschens (tysta) kunskap!
Myndigheterna har inte den lokalkännedom som behövs! 

Sist finns ett avsnitt om nationalekonomi.


  

  

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

27.10 | 18:43

mycket intressant

...
28.01 | 11:44

Håller med om sche-ljuden, men var uppmärksam på att vi vanligen har två olika: skön och kön exempelvis eller käck och skäck uttalas olika i de flesta dialekter

...
04.01 | 22:12
Utlösningsvillkoret har mottagit 11
16.12 | 08:47
Selektivitet, Reläer har mottagit 21
Du gillar den här sidan